taktvätt-i-varberg

Taktvätt

Alla tak påverkas hela tiden av yttre omständigheter. Regn och sol, mossa och alger påverkar taket så att dess livslängd blir kortare. För att undvika skador på taket är det klokt att anlita oss, en pålitlig takläggare i Varberg. Vi utför taktvätt, takrenovering och takbyte.

Taktvätt har många fördelar

Att hålla taket på byggnaden i gott skick och utföra regelbundna kontroller är ett bra sätt att undvika större problem.

Eftersom takpannor ofta består av grövre material har de större risk att drabbas av påväxt av lavar, mossor och alger. Det kan skada takytan, och även sänka värdet på huset. Mossor samlar upp vatten, vilket kan orsaka mögelskador eller läckage i taket.

Lavar kan också lösa upp salter i underlaget, då de använder närsalter som näringsämne. Detta kan leda till att taket börjar vittra. Kontakta oss, din takläggare i Varberg för att skonsamt ta bort takpåväxt och på så vis undvika skador på taket.

Takläggare i Varberg – vi gör allt inom takrenovering

Vi har professionella hantverkare som snabbt utför taktvätt, tar bort takpåväxter och utför behandlingar som ökar takets livslängd. Välj oss takläggare i Varberg om du vill ha en professionellt utförd taktvätt, med ett bra kundbemötande.

Vi takläggare i Varberg utför taktvätt, tar bort takpåväxt och förlänger livslängden på ditt tak. Genom att ta bort takpåväxt som lavar, mossa och alger förhöjs värdet på din fastighet.

Genom att ta bort takpåväxter förlänger du livslängden på ditt tak och höjer fastighetsvärdet - kontakta oss när du behöver tvätta taket!